Revize elektrických spotřebičů

Revize elektrických spotřebičů jsou jedním z dokladů, které jsou vyžadovány kontrolory Státního úřadu inspekce práce. Ze Zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví), vyplývá povinnost provozovatele revize elektrických spotřebičů zajistit.

Proč provádět revize:

  • možné poškození zdraví a majetku vadným spotřebičem
  • vysoké postihy za nedodržování předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce.
  • v případě škodné události může pojišťovna žádat o potvrzení splnění všech zákonných podmínek, při nedodržení je kráceno pojistné plnění
  • omezení rizika vzniku požáru
  • revize spotřebičů vyžaduje norma ČSN 33 1600 ed. 2

 

Podle našich zkušeností (několik tisíc měření ročně) je nebezpečných spotřebičů cca 4%. Pokud je ve firmě 50 a více spotřebičů, bude s velkou pravděpodobností nejméně jeden z nich nebezpečný.

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.REVIZESPOTREBICU.CZ