Revize instalací

Provádíme také revize elektrického zařízení podle norem

ČSN 332000-6 (zařízení objektů třídy A do 1000 V)

ČSN 341390 (hromosvody)

  • rodinné domy
  • společné prostory bytových domů
  • novostavby
  • rekonstrukce
  • průmyslové objekty
Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
Druh prostředíRevizní lhůty v rocích
základní, normální5
venkovní, pod přístřeškem4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu2
mokré, s extrémní korozní agresivitou1
Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob
Umístění elektrického zařízeníRevizní lhůty v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C32
pojízdné a převozné prostředky1
prozatímní zařízení staveniště0,5